Living area
About 196 m²
Plot area
About 187 m²
Year built
Built in 1910
Number of rooms
6 rooms (5 bedrooms)

Koninginnelaan 56

2281 HG, Rijswijk (ZH) (Zuid-Holland)

[For English, please see below]

In het gewilde 'Leeuwendaal", een wijk met veel monumentale panden, ligt dit prachtige, traditioneel gebouwde 3-laags herenhuis met een groot woonoppervlak en ontelbaar veel originele details.

Zeer binnenkort starten onze SMASH Makelaars, Alexandra van der Schot & Sander van Meerten met de bezichtigingen van dit majestueuze herenhuis.

Dit is een woning die u gewoon moet komen bezichtigen om te begrijpen waarom wij zo enthousiast zijn. De woning is in zeer goede staat en dient her en der gemoderniseerd te worden. Op de plattegronden kunt u rustig de indeling en afmetingen van de ruimtes bekijken. We hebben een aantal belangrijke details voor u op een rijtje gezet:

Omschrijving

• Bouwjaar 1910 – gelegen op eigen grond
• Woonoppervlak 196 m2 / Gebouwgebonden buitenruimte 27 m2 / inhoud 746 m3
• 5 slaapkamers
• Op de 2e etage is er de mogelijkheid om een 2e badkamer te creëren zonder dat dit ten koste van een slaapkamer gaat.
• Energielabel D
• Buitenruimtes: voor- en achtertuin, balkon aan voorzijde, terras aan achterzijde + dakterras
• CV ketel Intergas Kompakt HRE
• In de VBO koopovereenkomst worden de niet-zelfbewonings- alsmede de ouderdoms- /materialen- én asbest-clausule opgenomen
• Openbaar vervoer (tram 1 en 15, bus 23 en 65) aan de Haagweg en Geestbrugweg;
• Aanvaarding in overleg.

De Koninginnelaan is een prachtige laan waar bijna ieder huis zijn eigen architectuur heeft! De woning is rustig gelegen in een voorname woonwijk met de levendigheid en het hoge voorzieningenniveau van de stad om de hoek. Bovendien een snelle ontsluiting naar de relevante rijkswegen (A4 Amsterdam-Den Haag-Rotterdam, A12 Den Haag - Utrecht, A13 Den Haag - Rotterdam) in de Randstad. Goede bereikbaarheid van NS-stations, zowel per fiets als met het OV. Scholen, sport- en recreatie voorzieningen zijn slechts enkele minuten lopen of fietsen.

Is uw interesse gewekt? Stuur een e-mail naar ons kantoor voor het maken van een bezichtigingsafspraak en overtuig u van de mogelijkheden! Bovenstaande informatie is door ons met de hoogst nodige zorgvuldigheid samengesteld. Door SMASH Makelaars wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. De woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben opgemeten, wordt noch door SMASH Makelaars, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de opgegeven maten. Koper wordt in de gelegenheid gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren.

*******************************

In the sought-after neighborhood of 'Leeuwendaal,' characterized by numerous historic buildings, rests this magnificent, traditionally constructed 3-story mansion with a spacious living area and countless original details.

Very soon, our SMASH Realtors, Alexandra van der Schot & Sander van Meerten, will commence viewings of this majestic mansion.

This is a property that you simply must come see to understand why we are so enthusiastic. The house is in very good condition and requires some modernization in certain areas. On the floor plans, you can carefully examine the layout and dimensions of the spaces.

We have outlined some key details for you:

Description
• Year of construction 1910 – located on freehold land
• Living area 196 m2 / Building-related outdoor space 27 m2 / Total volume 746 m3
• 5 bedrooms • On the 2nd floor, there is the possibility to create a 2nd bathroom without sacrificing a bedroom.
• Energy label D
• Outdoor spaces: front and back garden, balcony at the front, terrace at the back + rooftop terrace
• Central heating boiler Intergas Kompakt HRE
• The VBO purchase agreement includes the non-self-occupation as well as the age/materials and asbestos clauses
• Public transport (tram 1 and 15, bus 23 and 65) at Haagweg and Geestbrugweg;
• Acceptance by mutual agreement.

Koninginnelaan is a beautiful avenue where almost every house has its own architecture! The property is peacefully situated in an esteemed residential area with the liveliness and high level of amenities of the city just around the corner. Moreover, there is quick access to the relevant highways (A4 Amsterdam-The Hague-Rotterdam, A12 The Hague - Utrecht, A13 The Hague - Rotterdam) in the Randstad. Good accessibility to railway stations, both by bike and public transport. Schools, sports, and recreational facilities are only a few minutes away by walking or cycling.

Is your interest piqued? Send an email to our office to schedule a viewing appointment and convince yourself of the possibilities! The above information has been compiled by us with the utmost care. However, SMASH Realtors accept no liability for any incompleteness, inaccuracy, or otherwise, or the consequences thereof. All specified dimensions and areas are indicative. The property has been measured using the Measurement Instruction, which is based on the standards set out in NEN 2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more uniform way of measuring to provide an indication of usable area. The Measurement Instruction does not completely eliminate differences in measurement results, due to, for example, differences in interpretation, rounding, or limitations in the performance of the measurement. Although we have carefully measured the property, neither SMASH Realtors nor the seller accepts any liability for deviations in the specified dimensions. The buyer is given the opportunity to check the specified dimensions.

Floor plans

Transfer

Asking price
€730,000 k.k.
Status
Sold
Acceptance
By arrangement
Furnishing
Empty

Construction

Object type
Mansion, townhouse
Type of construction
Existing construction
Year built
1910
Type of roof
Flat roof covered with bituminous roofing material
Hallmarks
Energy Performance Consulting

Area and content

Living area
196 m²
Plot area
187 m²
Content
746 m³
External storage space
6 m²
Building built. outdoor space
27 m²

Classification

Number of rooms
6 rooms (5 bedrooms)
Number of bathrooms
2 separate toilets
Number of residential floors
3 floors

Energy

Energy label
E
Energy label registration
31-12-2030
Isolatie
Mostly double glazing, floor insulation and front windows
Heating
Boiler and fireplace
Hot water
Boiler
Cv kettle
Intergas kompakt hre (gas fired, owned)

Outdoor space

Location
On a quiet road and in a residential area
Balcony / roof terrace
Roof terrace present and balcony present
Garden
Backyard and front yard

Storage

Barn / storage room
Detached wooden shed

Parking

Type of parking facility
Paid parking, public parking and parking permits

Energy consumption in Rijswijk (ZH)

Energy label this property

Energielabel E

Energy label valid until: 31-12-2030

Power consumption per year

2850 kWh

(Average terraced house in Rijswijk (ZH))

Gas consumption per year

1050 m³

(Average terraced house in Rijswijk (ZH))

* Figures are from CBS and are intended as an indication and may vary for this property

Indication of mortgage costs

Own deposit:
Savings / surplus value

Interest:
Lowest 10-year interest rate

Lowest 10-year interest rate

3,49% - Rabobank Basis Hypothe... - NHG


4,03% - Venn Hypotheek - 100%

Lowest 20-year interest rate

3,79% - Attens Hypotheek - NHG


4,15% - Vista Hypotheken Hypot... - 100%

Lowest 30-year interest rate

3,85% - Tulp Hypotheken Riant... - NHG


4,11% - Venn Hypotheek - 100%


Mortgage:

Gross monthly expenses: € 0 p/m

Net monthly expenses: € 0 p/m

How do we calculate this?

The interest rate is based on the lowest 10-annual fixed rate for one mortgage part. The interest rate listed (4.03% zonder NHG) was checked on 17-04-2024. This calculation is based on an annuity mortgage that is fully repaid, with monthly payments remaining the same throughout the term. Actual interest and net monthly payments may vary depending on your personal situation and the mortgage lender. Please consult a financial advisor for an accurate calculation and advice. No rights can be derived from this calculation; it serves only as an indication.

Documentation

Living Environment

WOZ valuation report

BAG extract

Energy label D

Measurement report Koninginnelaan 56

Floor plans PDF

Hyp4_part_5030_number_32_series_RIJSWIJK - Deed of Delivery avg

SMASH brokers Rijswijk

Visit our website

Bid on this property

Viewing solar borders

On the map

Residents in Rijswijk (ZH)

Total population
4700 inhabitants
Men
50%
Women
50%

Residents in Rijswijk (ZH)

up to 15 years
19%
15 to 25 years
10%
25 to 35 years
26%
45 to 65 years
30%
65 and older
15%

Households in Rijswijk (ZH)

Single without children
34%
Multi-person without children
29%
Households without children
63%

Households in Rijswijk (ZH)

Households with one child
7%
Households with multiple children
31%
Households with children
38%

Homes in Rijswijk (ZH)

Houses before 1945
92%
Houses between 1945 and 1965
1%
Houses between 1965 and 1975
0%
Houses between 1975 and 1985
1%
Houses between 1985 and 1995
4%

Homes in Rijswijk (ZH)

Homes between 1995 and 2005
2%
Homes between 2005 and 2015
0%
Homes after 2015
0%
Rental properties
10%
Homes for sale
90%

Other in Rijswijk (ZH)

Average WOZ value
€ 385.000,-
Persons under 65 with benefits
3%

Other in Rijswijk (ZH)

Addresses per km²
3988
Urbanity (scale of 1 to 5)
100%
Postcode kaart 2281 Gemeente kaart rijswijk

If you have any questions or would like to schedule a viewing, please use the form to the right. You will be contacted shortly thereafter.

Rietvoornvijver 12

2492 MP, Den Haag

070 - 4445 551 info@smashmakelaars.nl www.smashmakelaars.nl

Tulpentuin 26

2272 XK, Voorburg

Rietvoornvijver 12

2492 MP, Den Haag

Reviews SMASH Makelaars

Koninginnelaan 56, Rijswijk (ZH)

€730,000 k.k. - Sold